HP Deskjet F4480 feilsøking

Papir er ute av justering

Den trykte teksten eller bildet er skjevt.

Papir er ikke riktig lagt i

Sørg for å stable alle innsatte tomme sider i jevn og rett rekkefølge.

Papiret må skyves forsiktig inn i matingen til det når stopppunktet.Ulike typer papir er lagt i

Forsikre deg om at det bare er lagt inn én type og størrelse på papiret.For å sjekke at det bare er én type og størrelse, tar du ut papiret og legger det sammen, så se om noen stykker stikker ut.Dell bærbar harddisk ikke installert

Trykt tekst eller bilde er skjevt

Slå av skriveren.

Når skriveren slås på igjen, skrives justeringssiden ut.

Følg skriverens instruksjoner for justering av skriveren.Hvis dette ikke fungerer, kan du skrive ut en utvidet selvtestrapport for å kontrollere at HP All-in One er innenfor skjev toleranse.

For klare instruksjoner og en video om hvordan du skriver ut en utvidet selvtestrapport og for å kontrollere at den er innenfor skjev toleranse, Klikk her .

Papirruller er skitne

Fjern alt papir fra papirmagasinet.

Åpne bakdøren.

Bruk en ren, fuktig klut til å rengjøre papirmaterullene.

* Advarsel * Hvis tilgjengelig, bruk destillert vann. Tappevann vil fungere hvis du ikke har destillert vann. Ikke bruk alkohol eller rengjøringsmidler som inneholder alkohol.

* Merk * ​​Du kan trykke på den grønne “Fortsett” -knappen for å rotere rullene.

Lukk bakdøren og legg i skriveren.

Hvis alle disse trinnene ikke fungerer, kan det hende du må bytte ut motoren til papirrullene. Se her for installasjonsveiledning for papirrullmotoren.

Papir holder seg fast

Hver gang du prøver å skrive ut eller kopiere, blir papiret fastkjørt

Papir er ikke riktig lagt i

Sørg for å stable alle innsatte tomme sider i jevn og rett rekkefølge.

Papiret må skyves forsiktig inn i matingen til det når stopppunktet.

For mange sider satt inn

Du har kanskje satt inn for mange blanke sider i skrivermaten.

Fjern sider og prøv å skrive ut med bare noen få sider satt inn.

Papir støttes ikke av skriveren

Ikke plasser rivne eller brettede sider i matingen.

Ikke plasser sider gjennom matingen som har stifter eller binders.

Kontroller HP-dokumentene for å sikre at papirtypen du bruker, er riktig for skriveren.

Papirrester eller rusk plassert i rullene

Rens forsiktig ut løse papirbiter eller gjenstander som sitter fast i skriveren.

For klare instruksjoner om hvordan du fjerner utklipp, Klikk her

razer blackwidow chroma-nøkler fungerer ikke

Papirrullemotoren er ødelagt

Du må kanskje skifte ut motoren til papirrullene. For klare instruksjoner om hvordan du bytter papirruller, klikk her .

Skriveren vil ikke skanne eller kopiere

Å trykke “Skann” eller “Kopier” på skriveren gir ingen resultater, ellers gir ikke skriveren akseptable utskrifter og skanninger.

Skriveren er ikke slått på eller slått på

Det er mulig at skriveren ikke er koblet til eller slått på.

Koble skriveren til et passende stikkontakt med den medfølgende kabelen.

Trykk på av / på-knappen til frontpanelet lyser.

Skriveren er ikke i kopierings- eller skannemodus

Før skriveren kan lage en kopi eller skanne, må den være i riktig modus.

Slå skriveren av og deretter på igjen.

Velg “kopier” eller “skann” -modus ved å trykke på riktig knapp på frontpanelet.

Skriveren er ikke koblet til en datamaskin

For å skanne et bilde, må skriveren være koblet til en datamaskin.

Koble skriveren til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel.

Skriveren er tom for papir

For å kopiere et bilde, må skriveren ha papir i papirmagasinet.

Hvis skriveren er tom for papir, legger du en liten bunke ark i det tomme papirmagasinet og justerer tappene slik at papiret blir riktig justert.

Skriverglasset er tilslørt

En kvalitetsutskrift eller skanning krever et rent og ikke-skannet skannebrett.

Åpne topplokket på skriveren og sørg for at glasskjermen er ren. Sørg også for at det ikke er fremmedlegemer eller ekstra papir på skjermen.

Bytt ut elementet som skal skannes eller kopieres, og trykk “skann” eller “skriv ut”.

Skriverglass er ødelagt eller permanent skjult

Hvis det er umulig å rengjøre glasset, eller hvis glasset er sprukket eller riper, må det skiftes ut.

En guide for å erstatte denne delen finner du her

Skannelys er ødelagt

Det er mulig at lyset som brukes til å skanne varen er ødelagt.

En guide for å erstatte denne delen finner du her .

Dårlig utskriftskvalitet

Utskriften er stripete, smurt, bleknet, mangler farger eller på annen måte uakseptabelt.

Papir satt inn feil

Hvis du bruker fotopapir, må du sørge for at utskriftssiden (ofte blank eller jevnere) vender ned i utskriftsskuffen.

* Merk * ​​Forsikre deg om at papiret ikke er krøllete og ikke har forurensninger.

2006 vw beetle frontlys pære type

Feil papir

Smøring kan være forårsaket av papir som ikke er så absorberende som nødvendig.

Skriveren støtter papirstørrelser som er fra 3 til 8,5 tommer brede og fra 4 til 30 tommer lange.

Prøv å teste en annen papirtype.

* Merk * ​​For tekstdokumenter anbefaler produsenten 'vanlig papir med ColorLok-teknologi.' For bilder anbefaler de sitt eget 'Advanced Photo Paper'.

Feil utskriftsinnstillinger

Gå til kategorien 'skriveregenskaper' på datamaskinen din i programmet du bruker til å skrive ut fra. Forsikre deg om at papirstørrelsen og -typen stemmer overens med papiret ditt så tett som mulig, og prøv å øke innstillingene for utskriftskvaliteten.

Skriveren er overopphetet

Produsenten anbefaler å la skriveren være slått på, men inaktiv, i omtrent 40 minutter for å 'hvile'. Dette kan gi utskrifter av bedre kvalitet.

Forurensninger på kassetter

Flekker eller 'spormerker' i tekst kan være forårsaket av skitne kassetter.

Bruk skriverens funksjon for automatisk rengjøring av blekkpatroner i HP Solution Center. For trinnvise instruksjoner om hvordan du finner denne funksjonen, se: Rengjør kassettverktøyet .

Hvis den automatiske rengjøringen ikke løste problemet, må du rengjøre området rundt blekkdysene manuelt, som forklart her .

Lite blekk eller defekt kassett (er)

Lite blekk kan føre til falmede resultater.

Du kan også ha en skadet eller defekt blekkpatron.

For å sjekke og bytte blekkpatroner, se Installasjonsveiledning for blekkpatroner .

Skriveren kobles ikke til datamaskinen

Skriveren kobler ikke til datamaskinen.

Skriveren er ikke slått på eller slått på

Det er mulig at skriveren ikke er koblet til eller slått på.

Koble skriveren til et passende stikkontakt med den medfølgende kabelen.

Trykk på av / på-knappen til frontpanelet lyser.

Skriverdatakabelen er ikke tilkoblet eller defekt

Datakabelen fra skriveren til datamaskinen kan være koblet fra eller være feil.

Forsikre deg om at USB-datakabelen er riktig koblet til baksiden av skriveren og en fungerende USB-port på datamaskinen. Hvis begge ender av kabelen er koblet til riktig, men skriveren fortsatt ikke er koblet til, må du finne en lignende USB-standard A-til USB-standard B-kabel og prøve på nytt.

Skriverdrivere er ikke riktig installert på datamaskinen

Datamaskinen kan ikke være riktig konfigurert for å sende eller motta data fra skriveren. Skriverdriveren er et program som lar datamaskinen og skriveren kommunisere.

Under normal drift installeres driveren automatisk. For å installere en ny versjon av driveren, besøk HPs nettsted og last ned driveren for din HP Deskjet f4480 .

Hovedkortet er feil

Du må kanskje bytte ut hovedkortet på skriveren eller sjekke om ledningene som er koblet til den er riktig koblet til. For å gjøre det, se vår installasjonsveiledning for hovedkort .