Craftsman Riding Mower Repair

Support spørsmål

Spør et spørsmål

2 svar35 Score

Reparasjonshåndbok for Craftsman Riding Mower YS4500?

Craftsman Riding Mower11 svar20 Poengsumvil ikke klippeaggregatet kobles til når kraftuttaksbryteren er slått på?

Gressklipper CTSman ZTS 7500

1 Svar

iPod vil ikke lade eller slå på

4 Poengrensing av hst trans. hvordan

Craftsman Riding Mower

3 svar

5 Poeng

kutte ujevn hugging av bakken

Craftsman Riding Mower

Bakgrunn og identifikasjon

Craftsman er et verktøy som lager merkenavn. Den var opprinnelig eid av Sears, og ble kjøpt av Stanley Black & Decker i mars 2017. Craftsman-produkter selges av en rekke selskaper med lisens til å bruke merket.

Rideklippere er en sitteversjon av gressklippere. Disse maskinene er laget av en motor som driver gressklipper som er festet til bunnen av basen. Motoren driver også fire hjul for å bevege klipperen langs bakken. For å kontrollere klipperen er det et sete og ratt på toppen av basen. Rideklippere er større og vanligvis kraftigere enn bakklippere. Dette betyr at de kan brukes på større områder med mindre arbeidskraft fra operatøren. Rideklippere brukes ofte av profesjonelle plenpleiebedrifter og huseiere på store gressområder, for eksempel golfbaner og felt.

Rideklippere skal alltid brukes med forsiktighet og kun brukes på gressområder. Dette er fordi store gjenstander som røtter kan skade bladene. Rideklippere kan også ha veldig høye motorer, så brukerne bør bruke tungt fottøy samt høre- og øyebeskyttelse mens de bruker rideklippere.

macbook pro tidlig 2011 RAM-oppgradering 16 GB

Tilleggsinformasjon

Sears reparasjonsstøtte

Sears: Craftsman Riding Mower & Tractor Parts

Liste over Craftsman Riding Mowers